Projekt Auschwitz

Na projektu Auschwitz se na SSPŠ pracuje již několik let. Cílem je vytvořit maximálně realistický virtuální model koncentračního tábora Auschwitz I. a Auschwitz II. (Osvětim) a to včetně dobových scén. Projektu se průběžně účastní přes 40 řešitelů ze 3. a 4. ročníků. Náročné bylo už jen získání podkladů z dostupné dokumentace a vytvoření vlastní fotodokumentace, kterou studenti pořídili během několika exkurzí do Auschwitzu a to i do částí které nejsou běžně dostupné. Potom bylo možné vytvořit jednotlivé částí modelu. Náročná byla spolupráce jednotlivých řešitelů, podílejících se na projektu. Neméně náročné bylo vytvoření mnoha postav, použitých při oživení scén (musely být schopné pohybu - tedy origované). Spojení všeho do jednotlivých scén bylo náročné nejen na řešitele, ale i na výpočetní techniku pro výsledné rendery.

Vlastní model je vytvořen v programu Cinema 4D. Umožňuje i v rámci výukové licence vytvořit profesionální realistický model a vyrenderovat do. Výsledkem jsou nejen obrázky, ale i animace. Jejich využití je možné pro ilustraci výuky holocaustu. Projekt je připravován i na výstavu Ústavu pro výzkum genocid v muzeu v Terezíně.

Projekt zastřešuje hlavní vedoucí Ing. Radko Sáblík, ředitel školy, modelování konzultuje Ing. Jaroslav Zápotocký.

interier sauny Auschwitz 2

Interier sauny Auschwitz II.

plán tábora

Plán Osvětimi

Sauna Auschwitz 2

Sauna Auschwitz II.

Galerie

Auschwitz 20

Celkový pohled na tábor Auschwitz II.

Bunker 2

Bunker 2 (Auschwitz II.)

Sauna6

Centrální sauna Auschwitz II.

Sauna6

Krematorium Auschwitz II.

Sauna6

Kanada 1 (Auschwitz II.)

Sauna6

Kanada 1 (Auschwitz II.)

Sauna6

Kanada 1 (Auschwitz II.)

Sauna6

Kanada 1 (Auschwitz II.)

Sauna6

Celková pohled (Auschwitz I.)

Sauna6

Příchod (Auschwitz II.)

Sauna6

Sterilizace oděvů (Auschwitz II.)

Sauna6

Sterilizace oděvů (Auschwitz II.)

Galerie 2

Sauna6

Příjezd transportu (Auschwitz II.)

Sauna6

Příjezd transportu (Auschwitz II.)

Sauna6

Příjezd transportu - rampa (Auschwitz II.)

Sauna6

Příjezd transportu - rampa (Auschwitz II.)

Sauna6

Krematorium IV.- nástup osob do plynu (Auschwitz II.)

Sauna6

Kanada (Auschwitz II.)

Sauna6

Kanada (Auschwitz II.)

Sauna6

Krematorium IV. - vnitřní vybavení (Auschwitz II.)

Sauna6

Ubytovna (Auschwitz I.)

Sauna6

Ubytovna (Auschwitz I.)

Sauna6

Ubytovna (Auschwitz I.)

Sauna6

Příjezd transportu - rampa (Auschwitz II.) selekce zavazadel pro Kanadu

Sauna6

Interier Bloku 2 (Auschwitz I.)

Sauna6

Interier Bloku 2 (Auschwitz I.)

Sauna6

Blok 28 (Auschwitz II.)

Sauna6

Příjem (Auschwitz I.)

Sauna6

Sprcha (Auschwitz I.)

Sauna6

Interier bloku 2 (Auschwitz I.)

Sauna6

Mercedes kabriolet SS

Sauna6

Lokomotiva - transporty z Terezína do Auschwitz

Sauna6

Před kremací (Auschwitz II.)

Sauna6

Úklid (Auschwitz I.)

Sauna6

Úklid (Auschwitz I.)

Sauna6

Hlídač (Auschwitz I.)